TMR-i soojuse riknemine on tavaline probleem.
Arvestada tuleks TMR-is täheldatud kuumusega oluline toitumisprobleem ja see on tugevalt soovitatav regulaarselt kontrollida ülejääke kuumutamiseks.
Taani põllumajanduse nõustamisteenusel (SEGES) on
uuris stabiliseerimiseks erinevaid lisaaineid TMR aeroobne stabiilsus. Katse tulemuste kohaselt leiti, et Vilofossi toode FreshFoss TMR on
aeroobse täiustamise poolest märkimisväärselt parem
TMR stabiilsus võrreldes propioonhappe, naatriumiga
bensoaat ja Salvana TMR.
Järgnevalt antakse ülevaade 
testi peamised järeldused.
Test viidi läbi maisist koosneva ratsiooniga
silo (46,1%), rapsikook ja -jahu (25,7%), rohutirts
silo (18,4%), seebirukis (8,5%), mineraalne eelsegu,  ja sool (1,3%). Ratsioonile lisati 9 L vett / loom.